Kontakt

Ta kontakt med Freys Hotel Lilla Rådmannen

Vänligen fyll i vår förfrågningsformulär så kontaktar en av våra medarbetare dig strax.

*Obligatoriskt

Allmäna frågor

Rådmansgatan 67
113 60 Stockholm, Sweden

T: +46 8 506 215 00
F: +46 8 506 215 15
radmannen@freyshotels.com

Meetings

T: +46 8 506 213 00
F: +46 8 506 213 13
conference@freyshotels.com

Hyrverk 1 Limousine Service

T: +46 8 640 40 40
F: +46 8 640 40 12
info@hyrverk1.se