• Detaljbild Freys Hotel
  Freys Family för dig som bor ofta hos oss!

Medlemsvillkor

Deltagandet i Freys Family regleras av dessa bestämmelser och villkor, det är medlemmens ansvar att läsa och sätta sig in i samtliga bestämmelser och villkor, inklusive eventuella tillägg. Dessa bestämmelser gäller för alla medlemmar från och med 1 mars 2015 och ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor i  Freys Family. 

Freys Family gäller tills vidare och Freys förbehåller sig rätten att avsluta programmet genom att informera medlemmen om detta 3 månader i förväg. Freys förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser och villkor för programmet genom att informera gästen. Freys förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta medlemskapet om det missbrukas.

Medlemskapet

 • Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Freys Family är 18 år. 
 • Medlemskap kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer.
 • Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras.

Intjäning av bonuspoäng

 • Endast en gäst per incheckat rum kan tjäna poäng och erhålla förmåner under en vistelse.
 • För att tjäna poäng måste medlemmen boka via hemsidan, telefon eller hotellet direkt och uppge sitt namn och/eller medlemsnummer vid bokningstillfället.
 • Medlemmen måste vara registrerad som boende gäst på hotellet för att tjäna poäng för kvalificerade övernattningar.
 Poäng kan börja tjänas in från och med det datum då registrering i Freys Family görs. 

Intjänade poäng baseras på rumspriset för den kvalificerande övernattningen 
 • Medlemmen erhåller en 1 poäng för varje 25 SEK, 1 poäng = 1 SEK vid inlösen.
 • ​Om en medlem misstänker att han eller hon inte har fått poäng för poänggrundande nätter måste han eller hon kontakta hotellet. En begäran måste ha inkommit till Freys inom 3 månader från händelsen, styrkande underlag måste bifogas.

Uttag av bonuspoäng 

 • När en medlem använder poäng tar vi alltid de äldsta först så att gästens poäng räcker under så lång tid som möjligt.
 • Det tar upp till 3-4 dagar innan poängen registreras på medlemmens konto.
 • Poängen kan användas alla dagar i veckan för att betala eller delbetala boende på Freys Hotel och Lilla Rådmannen.

Regler kring bonuspoäng

 • Freys poäng som har intjänats av en gäst kan inte överföras till andra gäster.
 • Bonuspoäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning. 
 • Om medlemmen använder poäng som intjänats i samband med tjänst är det medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller berörda myndigheter om detta och att betala den tillbörliga skatten för sådan användning. Freys avsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs gästen i detta avseende.
 • Poängen gäller det år de har tjänats in och under ytterligare 1 kalender år.
 • Utgångsdatum är alltid 31 december. 

Medlemsnivåer

 • När medlemmen har bott det nödvändiga antalet kvalificerande nätter under en tolvmånadersperiod flyttas man upp till nästa medlemsnivå.
 • Vi uppgraderar gäster till nästa medlemsnivå så snart man har bott antal kvalificerande nätter som krävs för den nivån. 
 • Information om medlemsnivå samt poängsaldo skickas ut en gång per år.
 • När medlemmen har nått nästa nivå behåller man den under ett år, givetvis förutsatt att medlemmen inte kvalificerar sig till en högre nivå under tiden.
 • Medlemmen kan utnyttja sina förmånerna efter att nätter har registrerats på sitt konto.
 • Det tar 4-5 dagar efter vistelsen. 

Regler för restaurangkupong

 • Gäller som rabatt på mat och alkoholfri dryck i restaurang. Alkoholhaltiga drycker (ej sprit) kan bara köpas i kombination med måltid.
 • Kupongen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Kupongen gäller på det hotell du bor på, angivet datum. Det går inte att använda kupongen före giltighetsdatumet och det går inte att spara den till senare vistelse.
 • Enbart en kupong kan användas om dagen och eventuellt kvarvarande värde kan inte sparas till nästföljande dag.
 • Det går inte att kombinera den med några andra rabatter eller erbjudanden. 
 • Kupongen kan inte växlas in mot kontanter. Om hela värdet inte utnyttjas får du inte någon växel tillbaka.
 • Valfri Kvällstidning vid incheckning.
   
 • Medlemsbrev 4 ggr per år med unika erbjudanden.
 • Nyhetsbrev med information från Freys en gång i månaden.

Hantering av personuppgifter
Genom att godkänna dessa villkor samtycker medlemmen till att Freys får lagra och hantera medlemmens personuppgifter och uppgifter om dennes medlemskap och poängsaldo i Freys-programmet. Ändamålet med att behandla dessa uppgifter är att kunna fullgöra och tillhandahålla Freys-programmets funktioner. Medlemmen är införstådd med och godkänner att personuppgifterna även kan komma att användas för att ge medlemmen information om och erbjudanden avseende Freys produkter. Freys Hotel AB & Freys Hotel Intressenter AB är den  juridiska person som är personuppgiftsansvarig. För att följa tillämplig lagstiftning kan Freys komma att uppdatera medlemmens personuppgifter.I samband med detta kan medlemmen ombes bekräfta eller uppdatera sina personuppgifter. Freys Hotel AB & Freys Hotel Intressenter AB ska på begäran av medlem korrigera eller ta bort uppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga. Medlemmen kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifterna varpå Freys kommer att spärra uppgifterna från fortsatt behandling. Ett sådant återkallande av samtycket kommer dock medföra att medlemskapet inte längre kommer kunna fortgå och medlemskapet kommer därför att avslutas. Dessa bestämmelser och villkor regleras av och ska utformas enligt svensk lag. Eventuella tvister som uppstår kring eller avseende Freys-programmet skall hanteras uteslutande av svensk domstol. 

Om du har frågor som rör Freys Family går det bra att kontakta oss via telefon 08-506 213 00 eller mejl freysfamily@freyshotels.com.